เพราะเขาเอง!! ล่าสุดนั้นมีการเปิดเผยออกมาว่าที่จริงแล้ว […]...