โลกของเราอย่างที่รู้ๆกันมันไม่เคยที่จะหยุดหมุน ก็เหมือน […]...