การเข้าปะทะ ผู้เล่นโดนสไลด์ วาจาเชิงยียวน ทำลายสมาธิคู่ […]...